Disclaimer

Disclaimer

U dient zich te houden aan de volgende voorwaarden voor toegang tot deze website. Door de site op de online services te bezoeken, geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden erkent en accepteert. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, ga dan niet naar de website en maak geen gebruik van de online diensten.

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, links en geluiden, is eigendom van Bee Line BV en is auteursrechtelijk beschermd. Bee Line BV behoudt zich alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, intellectuele en andere eigendomsrechten voor op de informatie op deze site. Elk ongeoorloofd gebruik of reproductie van de informatie, materialen en eigendomsrechten op de site van Bee Line BV (en haar aanverwante websites) is ten strengste verboden. De informatie en materialen op deze site en de voorwaarden, bepalingen en beschrijvingen die verschijnen, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle informatie of materiaal dat via deze site of elektronische internetmail aan Bee-Line BV wordt verstrekt, wordt geacht eigendom te zijn van Bee-Line BV. Behalve zoals overeengekomen in termen van klantrelatie met Bee-Line BV of zoals anders specifiek overeengekomen of vereist door de wet, mag Bee-Line BV deze gebruiken voor elk doel dat zij acht, inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren, verzenden, verspreiden en publiceren ervan.

Niet alle producten of diensten die op de site worden beschreven, zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Mogelijk komt u niet in aanmerking voor alle beschreven producten en diensten. Het in aanmerking komen voor producten en diensten is ter beoordeling van Bee-Line BV en is onderworpen aan de toepasselijke criteria en voorwaarden.

De informatie op deze website is zorgvuldig verkregen en geanalyseerd door Bee-Line BV. We doen ons uiterste best om nauwkeurige en actuele informatie op de site te plaatsen, maar we geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van zakelijke beslissingen.

Bee-Line BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit (inclusief speciale, incidentele of gevolgschade) uit het gebruik van deze site, op welke manier dan ook ontstaan en inclusief verlies, schade of kosten die voortvloeien uit , maar niet beperkt tot, elk defect, fout, onvolmaaktheid, fout, vergissing of onnauwkeurigheid met deze site, de inhoud of bijbehorende services, of als gevolg van onbeschikbaarheid van de site of een deel daarvan of enige inhoud of gerelateerde services.

Bee-Line BV aanvaardt noch aanvaardt aansprakelijkheid voor enig verlies of schade (direct of indirect), hoe dan ook veroorzaakt, als gevolg van computervirussen die de computerapparatuur van een gebruiker kunnen infecteren als gevolg van het gebruik van deze site.

Bee-Line BV is niet verplicht om de dienst op de website of een deel ervan te allen tijde of gedurende bepaalde uren aan te bieden en kan de dienst naar eigen goeddunken intrekken, opschorten of beperken.

Alle hyperlinks binnen deze site zijn voor informatieve doeleinden en zijn voor uw gemak en niet geanalyseerd of onderzocht door Bee-Line BV. De opname van deze hyperlinks door Bee Line impliceert geen goedkeuring van het materiaal op een dergelijke site.

Bee-Line BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid om u in staat te stellen naar een andere website te linken, of naar de inhoud van een andere site, ongeacht of er een is waarnaar u bent gelinkt of waarnaar u kunt linken vanaf de website , of enige gevolgen van het handelen naar de inhoud van een andere website.